Search This Blog

Thursday, September 10, 2009

Bugtong

Bugtong Ito ay isang palaisipan o pahulaan.

Isang karunungang-bayan na naglalayong palaguhin ang kakayahang pangkaisipan ng mga Pilipino. Gumagamit ito ng mga linyang may tugma. Ito ay matatawag na tunay na tula.

Ang bugtong ay isang masining na paglalarawan ng isang bagay na nais tukuyin. Ito ay ginagamit bilang pag-aliw sa mga pagtitipon. Ginagamit din itong pampalipas oras sa mga lamayan sa patay upang hindi mainip at antukin ang mga tao.

Ayon sa Wikipedia:
Ang bugtong, pahulaan, o patuuran ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan (tinatawag ding palaisipan ang bugtong). May dalawang uri ang bugtong: mga talinghaga (o enigma, bagaman tinatawag ding enigma ang bugtong), mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o ma-alegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay-nilay para sa kalutasan, at mga palaisipan (o konumdrum), mga tanong na umaaasa sa dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot.

Sa panitikang Pilipino, nilalarawannito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Bilang isang maikling tula, madalas itong naging paisipan sa tuwing naglalaro ang mga bata
Paano nagsimula ang bugtong.

Nagsimula ang Bugtong sa panahon ng ating mga ninuno noong sila ay bumuo ng mga karunungang bayan. Nagbigay sila ng mga nakakalitong tanong na parang patula, at hindi nila direktang ibinibigay ang pinahuhulaan.

Mga halimbawa ng bugtong:

Naaabot na ng kamay, iginawa pa ng tulay. - Kubyertos

Walang itak, walang kampit, Gumagawa ng bahay na ipit. - Higad

May langit, may lupa, May tubig, walang isda. - Niyog

Nagsaing si Hudas, kinuha ang hugas, itinapon ang bigas. - Gata ng Niyog

Kung pabayaan ay nabubuhay, kung himasin ay namamatay. - Makahiya

Puno'y layu-layo, Dulo'y tagpu-tagpo. - Bundok

Sa init ay sumasaya, sa lamig ay nalalanta. - Akasya

Dalawang batong malalim, hindi maabot ng tingin. – Tenga

Dalwang magkaibigan. Habulan ng habulan – Paa

Hindi hari, Hindi pari. Nagsusuot ng sari-sari. – Sampayan

Hindi tao, hindi ibon. Bumabalik ‘pag itapon. – Yoyo

Mataas kung nakaupo. Mababa kung nakatayo. – Aso

Bahay ni Tinyente. Nag-iisa ang poste. – Payong

Palda ni Santa Maria. Kulay ay iba-iba. – Bahaghari

Ako ay may kaibigan. Kasama ko kahit saan. – Anino


Para sa karagdagang mga bugtong:

Ikalawang pahina ng bugtong

Ikatlong pahina ng bugtong

No comments:

Post a Comment