Search This Blog

Tuesday, January 23, 2018

Kahulugan - pilibustero - kimkim - bumuwal - pasaring - nilibak

erehe - ay isang taong hindi sumusunod o sumasalungat sa mga utos ng Simbahan. Pero hindi ibig sabihin na di sila naniniwala sa Diyos. Katulad ni Don Rafael Ibarra, siya ay naniniwala sa Diyos pero hindi siya nangungumpisal

Ang pilibustero (Ingles: filibuster kung gawain, filibusterer, kung tao), literal na "magsuwail"[1], ay isang taong pumupunta sa ibang bansa upang magsimula ng himagsikan doon. Maaari rin itong tumukoy sa isa ring taong nakikipagsapalaran sa hukbo ng ibang bansa, na matatawag ding tulisang dagat sa ganitong kaugnay na diwa.[2] O kaya, ang gawain ng pag-aantala sa aksiyon ng batasan, lehislatura, o parlamento sa pamamagitan ng napakahabang talumpati

"KIMKIM" tinatagong damdamin o galit sa isang tao. Halimbawa;1.) Wag panatilihin ang kimkim na galit mo,makasasama iyan sa kalusugan mo.

Bumuwal  - Natumba o kaya naman ay Tumaob o Nahulog

Pasaring -  parinig / yung salita o mga salitang padaplis (o'di derechong tinutukoy ang isang tao na gustong patamaan) na maaaring makasama ng loob ng taong pinadadaplisan


Nilibak – inalipusta / nilait

Pilibustero - Kalaban ng Pamahalaan o sinumang tumataliwas sa gobyerno.

Gumigitaw - limilitaw (hal. gumigitaw sa aking panaginip)

Nakaririmarim - Nakakapandiri

Piitan - Kulungan

Nauulinig - Naririnig

Malamlam - Walang buhay ; malungkot

Maitatatwa - Makakaila

Wagas - Sobra

Kapanalig - Kakampi ; Kaibigan

Kapinsanan - Organisasyon o (society) 

Mayumi - Mahinhin

Monday, January 22, 2018

Kahulugan - Karuwahe - Sumagsag ng lakad - pagpapatistis - pagmamalaki - piging - sariling bait

Kahulugan

Sumagsag ng lakad – Mabilis na paglalakad / nagmamadali sa pag-alis

 Karuwahe - sasakyan/kalesa/behikulo

pagpapatistis -  kalakal o kalakalan / pagpapatabas ng kahoy

pagmamalaki  - Handang ipagsigawan at ikalat sa iba

erehe - ay isang taong hindi sumusunod o sumasalungat sa mga utos ng Simbahan. Pero hindi ibig sabihin na di sila naniniwala sa Diyos. Katulad ni Don Rafael Ibarra, siya ay naniniwala sa Diyos pero hindi siya nangungumpisal

piging -  tumutukoy sa pormal o seremonyal na hapunan na karaniwang sinusundan ng mga talumpati. Ito ay isang malaking kainan na karaniwang ginagawa upang ipagdiwang ang isang importante bagay o pangyayari sa buhay ng isang tao o maging sa lipunan.

Sariling bait – Katinuan sa sarili

Binulabog-ginulo

dumadagsa-dumadami

alamat-isang halimbawa ng panitikan. Ito ay kathang isip lamang at kwento ng pinagmulan ng isang bagay.

pangangaso-panghuhuli

mayabong-malago

karuwahe- sasakyang kabayo ang nagpapatakbo

dumaranas-nakakaramdam ng...(sakit,gali,pait atibp)

nagpapataw-naghahatol

pag-aayuno-pagdarasal