Search This Blog

Loading...

Monday, February 8, 2016

Kahulugan ng nakaririmarim, malamlam, piitan, gumigitaw

nakaririmarim - Kakilakilabot; nakapopoot;

Ang salitang malamlam ay kadalasang iniuukol sa mga mata. Halimbawa ay, Ang kanyang mga mata ay malamlam, na ang ibig sabihin ay maganda ang katangian ng kanyang mga mata. Na parang inaantok at punong puno ng emosyon na makikita dito.

Ang kahulugan ng PIITAN ay KULUNGAN...

Gumigitaw – Paghahanap – Hal.  Ngunit habang nagpapatuloy ang di mahahabol na takbo ng mga araw na sunodsunod na yumayao, ay untiunti namang gumigitaw sa isipan ni Elsa

Kahulugan ng kasalungat, gahulin, maligoy, mungkahi, kabuluhan

Kasalungat – kabaligtaran ng kahulugan.

Gahulin – Maantala / antala

Maligoy –  Mabulaklak ang pananalita / paligoy ligoy

Mungkahi – Suhestyon / pagbibigay ng ideya

Kabuluhan – kahalagahan