Search This Blog

Thursday, March 1, 2018

Nagsalimbayan - Pintakasi - Pagbigkas - Putong - Kasiphayuan

Nagsalimbayan – salu-salungat

pintakasi -  pagdiriwang, kasiyahan, o kaya'y kapistahan ng mga santo at santa

Pagbigkas - pronunciation/pagbigkas- isang salita na kaugnay sa pagbasa, pagwiwika at pagsasalita.

Ang korona ay isang uri ng putong sa ulo na isinusuot ng hari, reyna, o ng isang maharlika o monarka. Kalimitan silang isinusuot kapag kinokoronahan sila sa araw ng kanilang koronasyon, at sa mga mahahalagang mga okasyon. Isa itong sagisag ng monarkiya. Halimbawa ng korona ang tiara.

Kasiphayuan - Ito ay ang nangangahulugang kasawian o pagkabigo

Tuesday, January 23, 2018

Kahulugan - pilibustero - kimkim - bumuwal - pasaring - nilibak

erehe - ay isang taong hindi sumusunod o sumasalungat sa mga utos ng Simbahan. Pero hindi ibig sabihin na di sila naniniwala sa Diyos. Katulad ni Don Rafael Ibarra, siya ay naniniwala sa Diyos pero hindi siya nangungumpisal

Ang pilibustero (Ingles: filibuster kung gawain, filibusterer, kung tao), literal na "magsuwail"[1], ay isang taong pumupunta sa ibang bansa upang magsimula ng himagsikan doon. Maaari rin itong tumukoy sa isa ring taong nakikipagsapalaran sa hukbo ng ibang bansa, na matatawag ding tulisang dagat sa ganitong kaugnay na diwa.[2] O kaya, ang gawain ng pag-aantala sa aksiyon ng batasan, lehislatura, o parlamento sa pamamagitan ng napakahabang talumpati

"KIMKIM" tinatagong damdamin o galit sa isang tao. Halimbawa;1.) Wag panatilihin ang kimkim na galit mo,makasasama iyan sa kalusugan mo.

Bumuwal  - Natumba o kaya naman ay Tumaob o Nahulog

Pasaring -  parinig / yung salita o mga salitang padaplis (o'di derechong tinutukoy ang isang tao na gustong patamaan) na maaaring makasama ng loob ng taong pinadadaplisan


Nilibak – inalipusta / nilait

Pilibustero - Kalaban ng Pamahalaan o sinumang tumataliwas sa gobyerno.

Gumigitaw - limilitaw (hal. gumigitaw sa aking panaginip)

Nakaririmarim - Nakakapandiri

Piitan - Kulungan

Nauulinig - Naririnig

Malamlam - Walang buhay ; malungkot

Maitatatwa - Makakaila

Wagas - Sobra

Kapanalig - Kakampi ; Kaibigan

Kapinsanan - Organisasyon o (society) 

Mayumi - Mahinhin